Traumaconsult Nederland
info@traumaconsult.nl

 

Onze visie

 

Traumaconsult Nederland heeft zich ten doel gesteld hulp te verlenen aan een ieder die zich in zijn of haar dagelijkse kwaliteit van leven belemmerd voelt (herbeleving, nachtmerries) door de nog steeds aanwezige invloed van gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden (PTSS)

 

EMDR+  is één van de meest in aanmerking komende interventies bij PTSS. Traumaconsult Nederland wil deze voor een ieder bij wie PTSS is geconstateerd gemakkelijk toegankelijk en laagdempelig maken.

 

Traumaconsult Nederland hanteert EMDR+ met de daarbijbehorende professionaliteit c.q. protocollen.