Traumaconsult Nederland
info@traumaconsult.nl

 

SROI / MVO

 

Social Return On Investment (SROI) is voor ons een methodiek om (een deel van de) investeringen die opdrachtgevers bij ons doen terug te investeren in de vorm van dienstverlening aan een doelgroep die zich- normaal gesproken- onze dienstverlening  economisch niet kan permitteren maar wel hard nodig heeft.

 

Op deze wijze denken wij toegevoegde waarde te creëren in de verhouding tussen enerzijds de totale investering van onze opdrachtgevers en een te realiseren maatschappelijk sociale effect.

 

Omwille van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen wij daarom van elk aan ons verstrekte opdracht  5% extra virtueel kapitaal beschikbaar. Dit virtuele bedrag stellen wij weer herbeschikbaar in de vorm van door ons te verlenen diensten aan iemand of een groep die daarvoor logischerwijs  -financieel gezien- niet voor in aanmerking zou komen.

 

Onze opdrachtgevers kunnen aanspraak maken  op (een deel van)  het  virtueel gespaarde bedrag  en daarvoor een persoon of groep voordragen.

 

Hierbij moet worden gedacht aan iemand van buiten hun organisatie, de 'sociale kaartenbak', of  de eigen privé-omgeving. Deze persoon kan worden voorgedragen voor gratis dienstverlening in de vorm van traumaverwerking. Onze opdrachtgever die voordraagt ontvangt van ons informatie m.b.t. de dienstverlening verloop etc.