Traumaconsult Nederland
info@traumaconsult.nl

 

Wat wij doen: EMDR+

 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een relatief nieuwe behandelvorm. Veel mensen merken duidelijk en snel, een  blijvend resultaat.

 

Wat is EMDR+?

EMDR+ is een vorm van therapie waarbij wij iemand vragen aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd afgeleid wordt. Die afleiding is  in de vorm in korte geluidstikjes die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. In sommige gevallen werken wij  met oogbewegingen door lichtpulsen te laten volgen, of door het vasthouden van kleine trilsensoren in de beide handen

 

Met EMDR+ laten wij de traumatische ervaringen ‘verwerken’, dat wil zeggen de klachten verminderen zodat u uw dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken. Nadat er aandacht is besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten en gekeken is naar uw draagkracht, geven wij uitleg over de behandeling. EMDR+ werkt vaak snel. Daarom vertellen wij niet alleen uitgebreid wat wij gaan doen maar leggen wij ook uitgebreid uit hoe u uw emoties zo goed mogelijk de baas kunt blijven.

  

Hoe werkt EMDR+?

Na een aantal inleidende vragen vragen wij u om de gebeurtenis waaraan u nare herinneringen heeft, voor de geest te halen. Tegelijkertijd wordt uw aandacht afgeleid. Dit gebeurt doorgaans doordat u naar klikjes luistert, die door een koptelefoon wisselend in het ene dan wel in uw andere oor klinken. Er wordt telkens even kort rust genomen, waarin wij u vragen wat er in uw gedachten naar boven komt. Meestal komt er een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens. Vaak verandert er wat. De eerste dagen na een consult kunt u slaperig zijn en zich nog wel onrustig voelen. Uw klachten zoals herbelevingen en nachtmerries en de verhoogde prikkelbaarheid zullen in de meeste gevallen na verloop van tijd minder worden. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke ervaring terug te denken.


 

Dat EMDR+ werkt is wel duidelijk, maar hoe het precies werkt nog niet helemaal. Er wordt ervan uitgegaan dat EMDR+ het verwerkingsproces in de hersenen stimuleert. Uit onderzoek blijkt dat EMDR+ de toegankelijkheid van de herinneringen vergroot en leidt tot lichamelijke ontspanning. Hierdoor veranderen de herinneringen en worden ze opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.

 

Hoe lang duurt de behandeling?

EMDR+ werkt vaak snel. Als het gaat om een eenmalig schokkende gebeurtenis, dan zijn onze cliënten vaak al na enkele consults in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere klachten, duurt de behandeling uiteraard langer. Na  maximaal 8 consults wordt gekeken of de behandeling effect heeft.

 

Wie verzorgt de behandeling?

EMDR+ wordt aangeboden door onze professionals die deskundig en ervaren zijn in het uitvoeren ervan